Terms of payment


Deposit is to be paid 7 month prior arrival. The deposit is 100 euro per person. In case of cancellations, this is non refundable.

Final payment is due 4 moths before arrival. At this date it is possible to adjust the number of people booked. After this date payment is non refundable.

Depositum betales på det ønskede antal deltagere senest 7 måneder før ankomst. Depositum sættes til 100 euro per mand (svarende til gennemsnitlig ca. 30% af det fulde beløb). Depositum tilbagebetales ikke i tilfælde af aflysning.
4 måneder før ankomst revurderes bookningen og evt. op/nedjusteres. Hvis kunden ønsker at nedjusterer ved denne skæringsdato, mistes depositum på det antal som der nedjusteres med. Det antal deltagere som bestemmes 4 måneder før, betales der fuld beløb for.
Ved afbud mere end 4 måneder før ankomst, mistes depositum, ved afbud senere end 4 måneder mistes fulde beløb.